Spel werkt
als praten lastig is.

Werkwijze

Aanmelden

Als ouders/verzorgers kun je jullie kind zelf, op eigen initiatief, aanmelden voor speltherapie.  Speltherapie kan ook worden geadviseerd door scholen, instellingen of (huis)artsen. Aanmelden kan telefonisch, per e-mail of via het contact/aanmeldformulier.

Intake

Voor het intakegesprek nodig ik beide ouders uit. Voorafgaand aan dit gesprek vraag ik je een intakeformulier in te vullen. In het intakegesprek maken we kennis met elkaar en bespreken we de reden van aanmelding en de aspecten die van belang zijn om een goed beeld te krijgen van jullie kind. Aan het eind van dit gesprek maken we een afspraak voor de spelobservaties. Als het nodig is kan er aanvullend ook een observatie op school plaatsvinden en/of een gesprek met de leerkracht of andere betrokkenen.

Speltherapieproces

De speltherapie voor jullie kind vindt elke week op dezelfde dag en tijdstip plaats en duurt 45 minuten. We starten met 3 tot 5 spelobservaties in de spelkamer. Na de observatiefase bespreken we samen wat nodig is voor jullie kind. Daarna wordt een behandelplan opgesteld en vervolgen we de speltherapie. Regelmatig voeren we gesprekken waarin we de voortgang bespreken. Wanneer het nodig is wordt de school, het kinderdagverblijf, de BSO of andere instanties betrokken bij het speltherapieproces

Afronding

Aan het einde van het speltherapieproces vindt een slotgesprek plaats. De speltherapie zal worden beëindigd wanneer we samen overeenkomen dat jullie kind weer krachtig genoeg is om verder te ontwikkelen.

Theraplay ouder/ kind

Theraplay is een vorm van speltherapie die helpt de relatie en de verbinding tussen ouder en kind te versterken door speelse activiteiten in te zetten. Een gezonde ouder-kindrelatie is van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen. Bij Theraplay wordt deze relatie door middel van grappige, uitdagende en verzorgende spelletjes verbeterd en verstevigd. Je leert je kind beter aan te voelen en te begrijpen. Het geeft een bijdrage aan het zelfvertrouwen van je kind. Theraplay ondersteunt een positieve ontwikkeling van je kind.

Speltherapie Marjolein
Emopad 37-B
5663 PA  Geldrop